Održivi razvoj

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska prihvaća i standarde zaštite okoliša Europske unije. Sporazumom Hrvatska i Unija obvezale su se surađivati u borbi protiv uništavanja okoliša radi promicanja njegove održivosti.


Naglasak je u Sporazumu na zaštiti od prirodnih katastrofa radi osiguranja zaštite ljudi, životinja, imovine i okoliša od katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Program LIFE namijenjen je razvoju i provedbi politike zaštite okoliša Europske unije s naglaskom na promicanje održivoga razvoja.


1 Održivi razvoj je složen pojam koji sadrži komponentu zaštite okoliša, socijalnu komponentu kao i ekonomsku komponentu. Ideja održivoga razvoja nastala je povezivanjem različitih utjecaja proizvodnje i razvoja s neminovnim utjecajima na široko shvaćen okoliš. U tvrtki Peristil savjesno provodimo sva temeljna načela održivog razvoja.


Osnovni moto nije zaustavljanje razvoja već pronalaženje putova razvoja koji neće ugroziti okoliš uz naglasak na socijalnom faktoru, poboljšavanjem uvjeta života. Zadatak je vrlo složen jer se radi o naoko suprotstavljenim pojmovima. Međutim, to u stvari nije točno jer je ključ u pronalaženju rješenja koja neće ugroziti uvjete života, a među kojima je i zaštita okoliša bitan element.


 

Povratak na vrh stranice »