Nekretnine i hrvatski zakoni

O kupcima

Kupci nekretnina u Republici Hrvatskoj mogu biti svi njeni državljani, a svoje državljanstvo dokazuju domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom.

Državljani drugih država također mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj i to:

Ako imaju registriranu tvrtku u Hrvatskoj i kupuju nekretninu u ime iste.

Ako pribave odobrenje izdano u ime Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravnih poslova Republike Hrvatske. Dozvole se odobravaju građanima onih zemalja koje su potpisali poseban ugovor s Republikom Hrvatskom, te u nekim posebnim slučajevima državljanima ostalih zemalja. Postupak je slijedeći: Kada strani državljanin odluci da kupi nekretninu u Hrvatskoj prvo mora potpisati kupoprodajni ugovor s prodavateljem. U ovoj fazi ugovor još nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Tako potpisani ugovor, skupa s ostalom potrebnom dokumentacijom se šalje Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Nakon sto Ministarstvo izda odobrenje strani državljanin je dužan da prebaci nekretninu na svoje ime, tj. da preda kupoprodajni ugovor zemljišno-knjižnoj službi nadležnog Općinskog suda i poreznoj upravi, te plati odgovarajući porez.


O prodavateljima

Prodavatelji nekretnina u Hrvatskoj mogu biti sve domaće i strane pravne i fizičke osobe.


O ispravnosti dokumentacije

Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavatelj da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo vlasništva, a kupac se obvezuje da prodavatelju plati cijenu (čl.454/1 ZOO). Prilikom ovjere kupoprodajnog ugovora obvezna je ovjera potpisa prodavatelja, dok kupac svoj potpis nije obvezan ovjeriti. Kupoprodajni ugovor možete ovjeriti i u inozemstvu, najbolje u hrvatskom diplomatskom predstavništvu, a ukoliko ga ovjeravate kod notara, ugovor mora biti preveden i na hrvatski kod ovlaštenog sudskog prevoditelja


O plaćanju

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj iznosi 5% od cijene istaknute u ugovoru i/ili procjene nadležne porezne uprave na području koje se nekretnina nalazi. Porez kod zamjene nekretnina plaćaju oba vlasnika nekretnina po 5% svaki za svoju nekretninu. Porez na promet nekretnina plaća kupac (ili prodavatelj u ime kupca ako se tako dogovore) prodavatelj ne plaća porez na prodaju nekretnina, osim ako kupljenu nekretninu ne prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine nekretnine, a tada plaća porez na razliku između kupovne i prodajne cijene. Kupac sam prijavljuje porez nadležnoj poreznoj upravi i dužan je platiti porez u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od strane porezne uprave


Zakoni vezani uz kupoprodajne odnose

  1. ZBPO Zakon o braku i porodičnim odnosima (NN, 51/89, pročišćeni tekst, 59/90)
  2. ZJB Zakon o javnom bilježništvu (NN, 78/93, 29/94)
  3. ZN Zakon o nasljeđivanju (NN, 52/71, 47/78)
  4. ZNS Zakon o najmu stanova (NN, 91/96)
  5. ZOO Zakon o obveznim odnosima (NN, 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96)
  6. ZV Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, 91/96)
  7. ZZK Zakon o zemljišnim knjigama (NN, 91/96)
  8. ZZPP Zakon o zakupu poslovnog prostora (NN, 91/96)

 

Povratak na vrh stranice »